לדף הבית
איתור שירות
איתור לשכה
Skip Navigation Links ראשי seperator פרסומים ומכרזים seperator חדשות ועידכונים seperator שרות הארכת דרכון עד הבית
שרות הארכת דרכון עד הבית 
כ"ג סיון תשס"ג, 23 ביוני 2003

משרד הפנים - מינהל האוכלוסין החל בפרוייקט פנייה לאזרחים שברשותם דרכון שתוקפו פג לאחרונה או עומד לפוג וניתן להאריכו לתקופה נוספת ללא צורך להגיע ללשכה. הפנייה לאזרח כוללת הנחיות, טופס מילוי ומעטפה ייעודית לשליחת הדרכון למשרד הפנים.

אם תוקף דרכונך פג או עומד לפוג ולא קיבלת פנייה ממשרד הפנים, ניתן להוריד טופס בקשה להארכת דרכון מאתר זה, בתפריט "שירותים וטפסים". יש למלא את טופס הפניה / הטופס שהורדת מהאתר, לחתום, לצרף את הדרכון למעטפה ולשלוח בדואר רשום לכתובת הלשכה למינהל אוכלוסין במקום מגוריך. לאחר הארכת הדרכון בלשכה, הדרכון יישלח בחזרה למבקש, בדואר רשום.
הערה: ניתן להאריך דרכון עד 10 שנים מיום הנפקתו. דרכון שהוא בן 10 שנים או סמוך לכך, יש להגיש בקשה לחידוש דרכון. ראה פרטים באתר זה, בתפריט "שירותים וטפסים" - בקשה לחידוש דרכון.