לדף הבית
איתור שירות
איתור לשכה
הועדה הבין משרדית לבחינת זכאות למתן כלי יריה 
המדיניות הנהוגה ע"י משרד הפנים הינה מתן רישיון לכלי יריה לפי תבחינים,החזקת כלי היריה מתאפשרת בקיומה של עילה.מדיניות זו נכונה ומאפשרת מתן רישיון כלי יריה לפי אמות מידה הקבועות מראש ומפורסמות לציבור.