לדף הבית
איתור שירות
איתור לשכה
תעודת זהות וספחים 
תעודת זהות ראשונה לגילאי 16
תעודת זהות ראשונה לעולים חדשים
תעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים
ספח לתעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים האישיים
תעודת זהות במקום תעודה בלויה
ספח לתעודת זהות במקום בלויה
תעודת זהות במקום תעודת זהות אבודה/גנובה
ספח לתעודת זהות במקום ספח שאבד או נגנב
רישום שם הנולד
 
שאלות ותשובות
שאלות ותשובות