לדף הבית
איתור שירות
איתור לשכה
Skip Navigation Links ראשי seperator יחידות הרשות seperator מדור תשלומים
מדור תשלומים 

תחומי הפעילות של מדור תשלומים (מת"ש) כוללים:

  • הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים ובכלל זה, גבייה ותשלום שכר ותנאים סוציאליים.
  • הסדרת פעילותם של תאגידי כוח אדם זר בענף הבניין
  • גביית הפיקדון עבור העובדים הזרים בענף הבניין
  • ביקורת חשבונאית על פעילות התאגידים
  • הסדרת פעילותן של הלשכות הפרטיות בענף הסיעוד.
  • הסדרת פעילות מעסיקים ועובדים זרים בענף החקלאות.
  • גביית אגרות בכל ענפי העסקת עובדים זרים.

אגרות ותשלומים

על פי חוק עובדים זרים חלה חובת תשלום אגרות כדלקמן:

  • אגרת בקשה – משולמת בעת הגשת בקשה לקבלת היתר, בשל כל עובד זר שהעסקתו מתבקשת.
  • אגרה שנתית – משולמת עם קבלת ההיתר, עבור כל עובד המועסק בפועל.
  • דמי היתר – בענף הבניין בלבד, עבור כל עובד המועסק בפועל.